Vår fond

Fonden har varit en kär del av mig och min butik sedan starten 2010 och vi har genom den samlat in pengar till noga utvalda organisationer. Numera driver jag
GUARDA SPIRIT som en ideell sida, men fonden består – och fungerar precis som innan! Med denna nya insamling vill jag hjälpa Djurrättsalliansen.

Skänk gärna en gåva – valfritt belopp! Varenda krona går fram oavkortad. Jag tömmer fonden när beloppet kommit upp några tusen. Då hittar du kvitto/utbetalningsintyg här.

Swish: 0702-044878
(k.eisenberg)

Hjärtligt tack!!  ?

 

Djurrättsalliansen arbete:

  • Dokumentera svenska grisgårdar, minkfarmer, hönserier, mjölkgårdar, kycklingfabriker och fiskodlingar för att kunna visa upp djurens verklighet. 2009 visades förhållandena på över 100 grisgårdar i Sverige och för första gången kunde allmänheten få en omfattande inblick i den svenska grisindustrin.

  • Djurrättsalliansen har kartlagt den svenska pälsindustrin genom att läsa inspektionsprotokoll, miljödomar och forskningsrapporter. De besökte en stor del av Sveriges minkfarmer, där djurens levnadssituation dokumenterades. Djurrättsalliansen arbetar med att påverka företag att bli pälsfria, i första hand genom dialog, men även i form av kampanjer, informationsspridning och protester.

  • Deras arbete för djuren – undersökningar och avslöjanden – har resulterat i stor mediauppmärksamhet under årens lopp. De anser att det är viktigt att visa upp hur verkligheten för djuren faktiskt ser ut, bakom stängda dörrar, höga staket och djurindustriernas propaganda och förskönande reklam. Allmänheten har rätt att få se hur djurindustrierna fungerar och hur dessa kännande individer lever och dör för att bli olika produkter, för att därefter ha möjlighet att göra sitt val – att stödja det eller inte.

  • Djurrättsalliansen driver kampanjen Stoppa Primatförsöken för att sprida information, väcka opinion och slutligen få igenom ett förbud mot användning av primater i djurförsök, både i Sverige och inom EU. De är inte ensamma om sin åsikt, opinionen är stor mot alla sorters djurförsök i allmänhet och mot användningen av primater i synnerhet. I Sverige bedrivs djurförsök även på hundar, katter, kaniner, råttor, fåglar m.m. Deras granskning av de uppmärksammade hundförsöken på Göteborgs universitet i januari 2019 blev stort i media. De uppmanade universitetet att avbryta försöken och erbjöd att ta över ansvaret för hundarna. Djurrättsalliansen överlämnade över 84.000 namnunderskrifter till GU.