Filosofi


GUARDA SPIRIT
kom inte till på några veckor utan har skapats under lång tid av våra samlade åsikter, tankar och drivkrafter för djurens rättigheter. GUARDA SPIRIT grundades 2010 som en reaktion över den slit- och släng mentalitet vi ser av djur i samhället samt över den industrialisering av djurhållningen som vi bland annat ser inom livsmedelsbranschen.

Om det så handlar om djur i pälsindustrin, i djurförsök, i livsmedelsindustrin, på cirkus, i delfinarier eller i andra djurshower kan man tydligt se en gemensam nämnare. Djur utnyttjas, lider och dör för vår skull, för att vi efterfrågar dessa produkter. Vi skulle vilja se en attitydförbättring till djuren. På alla plan. Har man bara viljan att förändra så finns all möjlighet!

leghorn-tittar-upp
Vi människor bryr oss gärna om att mata vinterfåglarna i trädgården eller ömmar för en upphittad skadad fågel. En undulat ges också viss omsorg. Kycklingar och värphönor däremot utnyttjas extremt i industrin och ges inte någon medkänsla alls, trots att vi egentligen har enorm makt att påverka deras öde.
Det är också väldigt enkelt att göra skillnad – vi har  valmöjligheten att helt enkelt avstå från att äta kyckling och industriägg. Vi har också chansen att hjälpa de organisationer som jobbar för att göra industridjurens liv drägligare.

Liknande dubbelmoral är situationen att vi gosar med kaninen men har en jackkrage av chinchilla… Aldrig skulle vi kunna tänka oss att husdjuret fick samma öde. Människan skiljer tydligt på djur och djur men också på ‘husdjur’ och ‘konsumtionsdjur’. Detta pga kulturella, sociala, religiösa eller bekvämliga skäl. Men kanske också pga fördomar och
okunskap.


Vad ger oss egentligen rätten att diskriminera? Hur ska man få andra att göra mer etiska val? Vad kan vi göra åt dubbelmoralen? Det här är en svår bit och innebär frustration, maktlöshet och otålighet för den som brinner för djurens bästa och vill få fler att bry sig. Det finns nog inget enkelt svar men man vinner kanske mest på att påverka andra på positiva sätt, uppmuntra när folk gör bra val och genom att själv stå på sig och se till att vara en bra förebild. Tänk så fantastiskt bra det vore om vi alla kunde tänka lite större och i första hand göra val som bygger på empati istället för behov!

För att bryta ‘ego-tänket’ behöver vi oftare än tidigare reflektera över hur pass etiska våra val är och vad vi bidrar/inte bidrar till med de val vi gör. Vi behöver också byta perspektiv, från vårt eget till djurets. Hur mår djuret? Får de sina behov tillgodosedda och kan det bete sig naturligt? Det är viktigt att regelbundet fråga sig: Känns behandlingen av djuret rätt?

Hundar och katter får normalt mycket uppmärksamhet och medkänsla, men man kanske inte tänker på vad man bidragit med eller inte bidragit med i samband med köpet av djuret. Det vanligaste är att man köper hund eller katt från en uppfödare. Samtidigt avlivas hundar och katter pga att ägare inte kan ha dem längre och jourhemmen är överfulla med hemlösa, övergivna husdjur. Ett mer etiskt val är att i första hand ta hand om de djur som redan finns tillgängliga.

Det finns också en annan aspekt av det här med empati. Enligt forskning är det bevisat att vi mår bra av att ta etiska ställningstaganden och är vi måna om djur är vi det oftast om människor också. Så vi har all anledning att prioritera empatin för djur. Vill du göra skillnad för djur i djurfabriker, försökslab, pälsfarmer, vilda djur, cirkusar eller hemlösa djur? En bra sak är att bli medlem i en organisation, t.ex Djurens Rätt som är Sveriges största djurrättsorganisation. 

Några gör väldigt mycket för djuren, andra mindre, några inget. Det kan ju diskuteras vem som gör vad och inte och varför och man kan förstå att djurrätt är ett laddat ämne. Djuretik, argument men också ansvarsfrågan för djuren kan diskuteras och vridas på. Men kanske är det mindre viktigt att analysera om man inte har lust till det och mer konstruktivt att fortsätta framåt. Vill vi förändra något får vi helt enkelt själva se till att vara den förändringen. Och det kan vi!
Det behöver inte vara invecklat eller svårt. Speciellt ovanligt är det heller inte att vara en medveten konsument idag. Fler butiker skaffar pälsfri policy, utbudet av ekologisk och vegetarisk mat ökar, allt fler förespråkar adoption av husdjur, i sociala medier cirkulerar ständigt namninsamlingar och djurrättsorganisationerna växer. Miljö- och hälsoengagerade människor blir också allt mer inblandade här eftersom när det kommer till kött kommer allt fler larm fram om dess skadliga inverkan på klimatet och hälsan. Så speciellt konstigt är det inte längre att minska på köttet utan tvärtom moget, framsynt och hållbart. Alla kan göra skillnad! Som konsumenter har vi stora möjligheter att förbättra, det tycker vi verkligen att man ska utnyttja.

Vi vill påverka med otvungna och positiva budskap. Vi vill också göra skillnad via bidragsinsamling till vår Fond som stödjer bra ändamål för djur samt informationsspridning om dessa. Vi tipsar också om vad just du kan göra för att förbättra djurens situation, läs mer under ‘Djurvänliga val’.

Tack för att du vill göra skillnad och för att du hjälper till att sprida våra budskap!

Varmt välkommen med din beställning!
GUARDA SPIRIT