Om våra plagg


Varför ekologiskt?

Ekologisk bomullsodling är definitivt bättre för miljön eftersom
den är fri från kemiska Linne-vit-fram-better-lifebekämpningsmedel, konstgödsel och genmodifiering. Köper du ekologiska kläder får du också plagg fria från skadliga eller allergiframkallande kemikalier. Odling och tillverkning av våra plagg kontrolleras av olika organ, t.ex GOTS, Soil Association och Fair Wear Foundation. Några även av Carbon Trust, dvs. strävan efter klimatneutralitet såsom att enbart använda förnyelsebar energi i tillverkningen, sol- och vindkraft. Odlingen sker i områden med rätt väderförutsättningar och vattenåtgången kommer till 95% från regn. Bearbetning av färgat avloppsvatten sker i ett kontrollerat slutet reningssystem som använder bl.a behandlingsdammar och sandfiltrering för att omvandla avloppsvattnet till rent vatten. Det gör att lokala vattensystem inte förorenas. 93% av allt avloppsvatten återvinns. Krav ställs också på miljövänliga förpackningar och transporter samt krav på bra arbetsvillkor och miljö för tillverkarna.

Bambu är ett miljövänligt material eftersom plantorna är mycket snabbväxande, behöver mycket lite vatten och inte behöver besprutas pga sina naturligt antibakteriella egenskaper. Bambun i våra t-shirts kommer från Moso-bambun och odlas och skördas på plantage i Kina. Denna typ av bambu är inte den sort som pandan föredrar då de inte har blad de första metrarna av stammen. Bambufibrerna är mjuka och behagliga mot huden. Bambu andas och drar snabbt åt sig fukt samt är hypoallergeniskt. Plaggen passar därför bra som funktionsplagg. Våra bambu t-shirts består av 70% bambuviskos och 30% ekologisk bomull. Man kan framställa bambuviskos på kemisk eller mekanisk väg, våra är tillverkade på mekanisk väg vilket är bättre för miljön. Plaggen är Oeko-Tex märkta och tillverkningen kontrolleras av Control Union och Fair Wear Foundation.

Tillverkningen av alla våra plagg kontrolleras av en eller flera oberoende organisationer. Vilka certifikat som gäller för aktuellt plagg visas intill varje vara i butiken.

 

 

Alla våra tryck:

Är märkta med Oeko-Tex Standard 100, dvs. innehåller eller avger inga ämnen som är skadliga för din hälsa
Oeko-Tex märkningen, standard 100, innebär också att de är godkända även för baby-plagg
Innehåller inga lösningsmedel – vare sig i produkten eller i produktionen
Är vattenbaserade och helt fria från miljöfarliga tillsatser
Är 100% fria från pvc och mjukgörare till pvc, sk. ftalater
Är elastiska och håller hög kvalité
Är svensktillverkade
Egen design och tryckning

 

 

Vad innebär Certifieringarna?

 

Oeko-Tex 100 är en internationell hälsomärkning som innebär att slutprodukten inte innehåller några ämnen som kan vara skadliga för din hälsa. Både våra t-shirts och tryck är godkända enligt Oeko-Tex.
.

GOTS-logoVärldens ledande internationella certifiering för textil inom ekologisk produktion. GOTS bevakar så att inga hälsoskadliga ämnen används i odling, beredning eller finns i slutprodukt. De ställer miljömässiga krav, längs hela tillverkningskedjan – från produktion, förädling, förpackning, märkning, export, import och distribution. De kontrollerar alltså att produkten är ekologisk och miljövänlig hela vägen, från planta till färdig slutprodukt. De ställer också krav på att tillverkarnas sociala rättigheter, arbetsförhållanden och deras arbetsmiljö tillgodoses.

 

FWF strävar efter etiska arbetsförhållanden för tillverkarna i textilfabriker och klädproduktion. Det betyder skäliga löner, rimliga arbetstider, förbud mot både barnarbete, tvångsarbete och diskriminering. De ser till att arbetarna har rätt till juridiska arbetsavtal, kollektiva förhandlingar samt att arbetsplatsen är en säker och hälsosam arbetsmiljö samt att inga hälsoskadliga kemikalier används.

 

Soil Association logo

Storbritanniens största ekologiska certifieringsorgan. En vara med märkningen måste innehålla minst 95 % ekologiska ingrediense Återstående innehåll får inte vara genmodifierat (GMO) och får bara användas om en ekologisk version av ingrediensen ännu inte finns eller om ämnet finns med på en restriktiv lista med syntetiska kemikalier som har granskats mot hårda kriterier gällande påverkan på hälsa och minimal miljöpåverkan. Soil Association gör årliga kontroller av den certifierade textilindustrin samt även oannonserade kontroller.

 

Carbon Trust_logoCarbon Trust – märkningen innebär att enbart förnyelsebar energi som sol- och vindkraft används i tillverkningen. En uträkning har gjorts av den mängd koldioxidutsläpp som sparas på detta sätt. Med dessa plagg minskas CO2-avtrycket med 90% jämfört med konventionell framställning.

 

control union certifications

Våra bambu t-shirts innehåller 30% ekologisk bomull som är kontrollerad av Control Union Certifications – medlem i Control Union World Group, en oberoende organisation för kontroll av certifieringar. Denna märkning intygar att den bomull plagget innehåll är 100% ekologisk.

 

Eu-label-logo

EU Ecolabel, tidigare EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall. Produkterna uppfyller stränga miljö-, funktions- och kvalitetskrav. Fabriker som tillverkar plagg med denna märkning rengör och återanvänder vattnet i produktionen, använder vindkraft, minskar och återvinner avfall och tar ansvar genom hela produktionskedjan. Märkningen ställer höga krav när det gäller utsläpp till luft och vatten från fabrikerna och användningen av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen. Det får inte finnas rester av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier i den färdiga produkten.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende märkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Dessutom ställs krav på ökad miljöhänsyn i odlingen genom minskad användning av bekämpningsmedel och handelsgödsel. Märkningen drivs av Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), som har tagit fram särskilda regler för bomullsproduktion. Kraven omfattar stränga regler för kemikaliehantering
inklusive hälsofrämjande åtgärder.

 

Windmill

Fabriker vars plagg bär denna wind-mill märkning drivs av vindkraft. Att byta från konventionella energikällor till förnyelsebar energi  som vindkraft är bra för både klimat och närmiljö.

 

 

 

cert-neutral-singel

Genom att använda denna högsta standard gällande fabriksarbetares rättigheter, SA8000, vet man att arbetarna har bra och säkra arbetsförhållanden.