Att ha husdjur

fagel

De flesta bryr sig mycket om sina husdjur men ser vi oss omkring ser vi att djur i samhället ses lite som varor. De ska anpassas efter vår livsstil och våra behov. Vi kan köpa, sälja, ge bort, utnyttja, vansköta, tröttna på eller t.om avliva efter tycke. Men hur är det med djuren själva, har de valt att vara våra husdjur? Vad ger oss rätten att styra allt detta?
För att kunna se individen bakom djuret, med dess känslor och behov, behöver vi byta perspektiv, från vårt eget till djurets och börja jobba på medkänslan. Vi önskar att husdjuren kunde få högre status i samhället, skötas ordentligt och få möjlighet att bete sig så som är naturligt för varje djurart samt att adoption av hemlösa djur skulle prioriteras.

Innan man skaffar djur bör man sätta sig ordentligt in i vilka behov djuret har och hur man kan möjliggöra för djuret att leva så bra som möjligt. Vi bör först tänka igenom om det aktuella djuret passar oss, vårt liv och vårt hem men lika viktigt är det att vi frågar oss om vi själva, vår livsstil och vårt hem passar djuret. Kan vi ge den aktuella individen vad den behöver?

Vi har en skyldighet att ansvara för djurets dagliga skötsel och att se till att djuret har tillräckligt med plats men även att djuret skyddas mot sjukdomar och faror, mentalt och fysiskt lidande, ensamhet, tristess och stress. Det är alltför vanligt att man snubblar in i rollen som djurägare. Speciellt som förälder när man köper kanske en kanin, undulat eller katt till sitt barn. Det är positivt för barn att umgås med djur men tyvärr tröttnas djuret ofta på eller förhållandena ändrar sig. Som förälder har man bästa chansen att lära sina barn att ta ansvar, att djur är kännande individer och att de har behov som måste tillgodoses.

  • Enligt Djurskyddslagen ska djur hållas i en god djurmiljö och skötas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa samt ger dem möjlighet att bete sig naturligt. De får inte avlas på ett sätt som kan medföra lidande för djuren.

bild-till-hemsida-adoptSkaffa djur och gör en god gärning samtidigt!
Funderar du på att utöka familjen? Välj att adoptera från ett djurhem eller en organisation. Om vi hela tiden fortsätter att efterfråga unga djur föds fler och fler upp,  samtidigt är jourhemmen överfulla av hemlösa individer… När man köper från uppfödare gynnar man också en bransch som tyvärr inte alltid är avsedd för djurens bästa. Att djur föds upp för ett kommersiellt eller eget syfte, är inte alltid det mest etiska. Många av de vanliga hundraserna är starkt avlade. Avel sliter på djuret och bidrar till plågsamma defekter, sjukdomar och för vissa raser värk eller andningsproblem. Beroende på rasens popularitet och kanske på hur chanserna vid utställning ser ut avlas olika raser olika hårt. Mest idealiskt är att välja ett djur som är ’oönskat’ dvs. som saknar hem, riskerar dåliga förhållanden eller t.om avlivning. Det finns redan så många djur som är i akut behov av ett hem. Varför efterfråga fler?
..

Enbart i Stockholm hamnar ca 500 hundar på jourhem varje år. Orsakerna är ändrade familjeförhållanden, allergi, minskat intresse, tidsbrist eller bristande ekonomi. I Sverige finns bl.a Hundfrämjandet, Hundstallet, Hundar Utan Hem och Hittehund som omhändertar och omplacerar hundar. Man kan också välja att adoptera en f.d gatuhund från utlandet. Det finns miljontals hemlösa hundar utomlands så här är behovet av hjälp extremt stort. Vänd dig till en seriös organisation som för en fast summa ombesörjer veterinärkontroll, vaccinering, karantän och pass. Katthem finns också i stort sett hela landet, en del fungerar som jourhem och jobbar också med kastrering för att få ned antalet förvildade eller oönskade katter. I Sverige har vi över 100 000 hemlösa och förvildade katter så här är behovet av hjälp också väldigt stort.

Varje år avlivas uppemot 30 000 hundar av kommunala hittehundsstall på Irland. De allra flesta är unga, friska hundar av alla raser, blandningar och storlekar. Till detta kommer ytterligare ca 15 000 greyhounds som nyttjas på kapplöpningsbanorna och avlivas vid 2-4 års ålder då de inte längre anses hålla måttet för tävling. Allra värst utsatta är greyhounds och lurchers (vinthundskorsningar). Vill du stödja eller är intresserad av att adoptera en hund från Irland besök Hundar Utan Hem www.hundarutanhem.se. Det är en stor och seriös organisation som samarbetar med både rescues på Irland och med polisen över större delen av Sverige.

Hundhjälpen är en seriös och väletablerad organisation som hjälper gatuhundar i Rumänien att få egna hem i Sverige. Rumänien är ett av Europas fattigaste länder med ca 2 miljoner gatuhundar. Hundarna utsätts för stort lidande på gatorna – svält, trafikolyckor, våld och förgiftningar. Hundhjälpens samarbetsorganisation Save The Dogs fångar in gatuhundar som vårdas, vaccineras, kastreras och adopteras. Hundhjälpen bedriver förutom adoption också informations- och insamlingsverksamhet.

adoptera-bild-till-hemsida

Om man absolut måste omplacera sitt husdjur bör man i första hand vända sig till den man köpt djuret av. Man kan också kontakta någon av föreningarna i Omplaceringsregistret som omhändertar, rehabiliterar eller omplacerar djur. Titta gärna här, även du som har möjlighet att adoptera! Omplaceringsregistret